THEORETISCH EXAMEN ( FOD examen Beperkt of Algemeen Stuurbrevet )
algemene info
Om deel te nemen aan de pleziervaart met vaartuigen die langer zijn dan 15 meter en/of sneller kunnen varen dan 20 km/u dient u als Belgisch staatsburger in het bezit te zijn van een door de overheid uitgereikt vaarbewijs:
het Beperkt of Algemeen Stuurbrevet.
U kan dit brevet enkel verwerven door het slagen in het door de overheid ( FOD ) hiervoor verplicht theoretisch examen.
U kan hiervoor een opleiding volgen bij vaarschool Malibu.
zie opleiding [ theorie Stuurbrevet ]

Om deel te nemen aan dit examen moet u zich eerst inschrijven.
Ook dit kan via vzw vaarschool MALIBU ...
prijs dossierkosten: 55,-
Inschrijven voor een examen Beperkt of Algemeen Stuurbrevet ? klik [ hier ]

REGELGEVING:
Nieuwe procedure voor het examen stuurbrevet ...
De examens worden elektronisch afgelegd doorheen het ganse jaar rechtstreeks bij de overheid FOD Mobiliteit.
( kostprijs 45,- per examendeel )
De examenplaatsen die momenteel vaststaan zijn Antwerpen, Oostende, Brussel en Namen.
De inschrijving voor deelname aan het examen en dossier opvolging blijft zoals voorheen.
Dus in deze de door u gekozen organisatie vaarschool Malibu.
Verschillende vakken worden afgetoetst per examen ( Algemeen & Beperkt stuurbrevet ).
Per vak moet men 50% behalen en In het totaal moet er 60% behaald worden per examen.
Per examen krijgt u 1 uur tijd.
Voor het examen Algemeen & Beperkt stuurbrevet krijgt u samen 2 uren de tijd.
Na het examen elektronisch te hebben afgelegd ontvangt de kandidaat onmiddellijk zijn uitslag.
Indien geslaagd voor dit examen, en u bent ook in het bezit van een geslaagde praktijktest attest, dan bezorgt u ons deze en wij geven u verdere instructies voor het bekomen en het toegestuurd krijgen van het vaarbewijs naar uw adres.
Indien niet geslaagd, en u wil het zo begeerde brevet toch behalen dan moet u zich opnieuw inschrijven om een herexamenafspraak vast te leggen.

PRAKTIJK EXAMEN
algemene info
Voor het bekomen van een vaarbrevet, en voor het slagen in een praktijk examen kan u bij vaarschool Malibu een praktijkopleiding volgen.
zie opleiding [ praktijk Stuurbrevet ]

VERPLICHT VAARBREVET:
De verplichting van vaarbrevet op de binnenwateren voor vaartuigen met een lengte vanaf 15m of een snelheid ( op motor ) van meer dan 20km/u, wordt doorgetrokken naar zee ( algemeen stuurbrevet ).
Deze verplichting geldt pas vanaf 2022.
Het praktische gedeelte voor het bekomen van een vaarbrevet wordt vernieuwd.
Er komt een verplichte vaarproef met duidelijke doelstellingen.
Er worden hierover afspraken gemaakt met de scholen/instanties die dergelijke vaarproeven mogen afnemen.
Voor het theoretische gedeelte komt er een duidelijk overzicht van de te kennen leerstof.
De praktische vaarproef is verplicht vanaf 1 Juli 2021.

let op:
Voor wat betreft het praktijkexamen mag de skipper van vzw Malibu deze afnemen voor het examencentrum Offshore
( erkenningsnummer CPC028 )
Voor inschrijving voor een praktijkexamen moet vzw Malibu u doorverwijzen naar de Offshore Navigation School website.
Klik [ hier ] en kies onderaan de pagina bij Inschrijven voor Stuurbrevet.
Er moet voor het afleggen van een praktijkexamen per cursist ook 65,- inschrijvingskosten ( dossierkosten ) worden betaald aan Offshore Navigation School.
Voor meer info kan u steeds bellen naar +32 (0)475 / 23.43.56
Ook wij nemen met u persoonlijk contact om u inzake deze alle nodige informatie te verschaffen.

MARIFOON EXAMEN ( VHF-certificaat )
algemene info
Een ander brevet is het beperkt certificaat van radiotelefonist ( Marifoon )
Een marifoon is niet verplicht voor vaartuigen korter dan 7 meter, vaartuigen die groter zijn dienen wel uitgerust zijn met dit toestel.
De examens om een VHF-certificaat te behalen worden op computer afgenomen in de lokalen van het BIPT.
De examenzaal is alleen toegankelijk op vertoon van de uitnodiging die door het BIPT is opgestuurd.
In geval van annulering meer dan een week voor het examen of wanneer een medisch attest kan worden voorgelegd, kunnen de inschrijvingskosten voor een andere datum worden gebruikt.
Het VHF-examen bestaat uit 20 meerkeuzevragen.
Om te slagen moet men 60% van de punten behalen.
Ook hiervoor kan u een opleiding volgen bij vaarschool Malibu.
zie opleiding [ theorie Marifoon ]
prijs: 25,-

Inschrijven voor een examen Beperkt Certificaat VHF ?
Het BIPT organiseert maandelijks examens voor het Beperkt Certificaat VHF.
Om zich in te schrijven voor het examen moet u bellen naar het nummer 32 (0) 2 226 89 59 tussen 9.00 u en 12.00 u, minstens drie weken voor de gewenste examendatum.
Inschrijven via het BIPT klik [ hier ]