Bij vzw Vaarschool Malibu vinden we data- en persoonsgegevensbescherming belangrijk. In deze privacyverklaring vindt u alle informatie rond hoe wij de privacy van onze klanten en gebruikers van onze websites www.vaarschoolmalibu.be, vaarbewijsbelgie.be en stuurbrevet.eu waarborgen.
Indien u na het lezen van deze overeenkomst nog vragen heeft of u heeft problemen ondervonden met onze diensten of website(s) kunt u ons steeds contacteren.
Dit beleid is ook geheel in overeenstemming met de Global Data Protection Regulation ( hierna GDPR ) van 25 mei 2O18.

U kan [ hier ] de vzw Vaarschool Malibu privacyverklaring ( GDPR compliant ) raadplegen, afdrukken en/of digitaal opslaan. ( .pdf )

# 1. Wie wordt beschermd door dit privacybeleid ?
Elke natuurlijke persoon ( Privé persoon ) die persoonlijke gegevens bij ons achterlaat.
Bedrijfsgegevens vallen niet onder de GDPR.

# 2. Wat betekent 'verwerking van gegevens' en wie is daarvoor verantwoordelijk ?
De verwerking van gegevens slaat op elke actie die uitgevoerd wordt op en met gegevens.
Daaronder valt onder andere het opslaan, verzamelen, bewerken en verwijderen van gegevens.
De verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens is vzw Vaarschool Malibu. Voor specifieke vragen rond de gegevens en de verwerking daarvan kunt u terecht bij Rony Van Camp ( instructeur ) via persoonsgegevens@vaarschoolmalibu.be

# 3. Welke gegevens verwerken we ?
Gegevens die bezoekers achterlaten op onze website.
Wij verwerken, archiveren en gebruiken uw persoonsgegevens enkel en alleen om de werking van de webapplicatie mogelijk te maken.
Immers: zonder je gegevens, geen geldige online bestelling of contact opname mogelijk.

# 4. Waarvoor gebruiken we deze gegevens ?
vzw Vaarschool Malibu verzamelt deze informatie welke noodzakelijk is om een optimale werking van het online contact-, bestel- en/of inschrijvingsformulier op de site te garanderen.

# 5. Hoe beveiligen wij uw gegevens ?
vzw Vaarschool Malibu heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang tot en ongewettigd gebruik van deze gegevens te vermijden. Bij vzw Vaarschool Malibu staan alle uw persoonsgegevens op een externe harde schijf. Deze is van buitenaf niet toegankelijk.
Van deze gegevens maken wij ook een backup. Deze backup staat opgeslagen in een cloud service. ( Stack@Transip ) Op die manier zijn onze gegevens steeds toegankelijk voor ons, maar toch beschermd.

# 6. Wat als het toch misloopt met de beveiliging van uw gegevens ?
Onder de GDPR dient vzw Vaarschool Malibu elk probleem dat zich voordoet met de beveiliging van gegevens van natuurlijke personen binnen de 72 uur te melden aan alle betrokkenen. Vervolgens stellen wij dan ook alles in het werk om deze problemen zo snel mogelijk op te lossen en werken we ons beveiligingsbeleid bij om gelijkaardige problemen in de toekomst te vermijden.
Bedrijfsgegevens vallen niet onder de GDPR.
Omdat verlies, beschadiging, of diefstal van deze bedrijfsgegevens de werking van vzw Vaarschool Malibu kan schaden, zullen wij ook dit communiceren met onze klanten als dat relevant is.

# 7. Verkopen we uw gegevens aan derde partijen of geven we uw gegevens door ?
vzw Vaarschool Malibu verbindt er zich toe uw gegevens nooit vrij te geven of te verkopen aan derden.

# 8. Wat zijn uw rechten en hoe kan u ze uitoefenen ?
Bent u een natuurlijke persoon dan heeft u te allen tijd recht om uw persoonlijke gegevens op te vragen, in te kijken, aan te passen of te laten verwijderen. Neem hiervoor contact op via persoonsgegevens@vaarschoolmalibu.be.

# 9. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens ?
Persoonsgegevens van natuurlijke personen worden maximaal 5 jaar bijgehouden na laatste ingeving tijdens het gebruik van onze website. Gegevens van bedrijfsklanten mogen we blijven behouden, want deze vallen niet onder de GDPR. Gegevens in legale en historische documenten mogen wij blijven behouden zolang vzw Vaarschool Malibu bestaat.

# 1O. Hoe zit het met onze website, cookies en mobiele apps ?
vzw Vaarschool Malibu maakt geen gebruik van zogenaamde 'cookies' ( kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden ) om het gebruik van de website te vergemakkelijken.
Op onze website vragen wij u in bepaalde gevallen om persoonsgegevens informatie ( bijvoorbeeld in het contactformulier ) vzw Vaarschool Malibu heeft geen mobiele apps.

EINDE PRIVACYVERKLARING
Opgemaakt te Vilvoorde - 11.O5.2O18