cursusboek MARIFOON

Wie met zijn of haar schip het water op wil, wil dit graag veilig doen.
Tot het veilig varen hoort onder andere het gebruik van een marifoon.
Deze marifoon stelt schippers in staat om contact te onderhouden met andere schepen
en de "wal".
Middels de marifoon kan contact onderhouden met andere schepen, maar ook met bruggen, sluizen en de Kustwacht.
Bovendien is de marifoon ook bruikbaar in het buitenland.
Dit boek vormt een leidraad voor cursisten die zich willen voorbereiden op het marifoon examen, maar biedt ook veel aanvullende informatie over marifoongebruik in de dagelijkse praktijk.
Het boek bevat de volgende hoofdstukken:
Inleiding en regelgeving
Nood-, spoed- en veiligheidsverkeer
Openbaar verkeer
Onderling verkeer
Techniek
GMDSS Marcom B
Bijlagen
Getijden en meteorologie
enz ...

U kan dit cursusboek bestellen in onze webshop.

nu bestellen ? klik [ hier ]

cursusboek LEIDRAAD VOOR HET STUURBREVET

Een schipper van een schip, dat sneller kan varen dan 20 km/u, of dat langer is dan 15 meter, moet in het bezit zijn van een geldig Stuurbrevet.
Dit boek is bedoeld voor schippers die het Stuurbrevet moeten behalen en voor anderen die het willen behalen, zoals pleziervaarders, jetskiërs enz.
Niet alleen vindt u in deze leidraad de complete examenstof van het Beperkt en het Algemeen Stuurbrevet, maar bovendien ook nuttige en praktische aanvullingen op het gebied van motortechniek, vaarwegmarkering, manoeuvres, 'schipperen' en navigatie.
Dit boek is het resultaat van jarenlange lespraktijk, waarbij opmerkingen en vragen van cursisten in belangrijke mate hebben bijgedragen tot de ontwikkeling van vorm en inhoud.
Elk hoofdstuk is een afgerond geheel.
Achterin het boek staat een reeks vragen, waarvan een deel is ontleend aan voorgaande examens.
De bijbehorende antwoorden staan apart vermeld.
Waar nodig is de tekst voorzien van duidelijke illustraties.
Bovendien zijn twee kaartfragmenten van de betrokken vaargebieden toegevoegd.
Een praktische handleiding met als doel de cursist snel en goed voor het examen voor te bereiden.
Ontegensprekelijk het cursusboek bij uitstek om het behalen van het Beperkt of Algemeen Stuurbrevet.
vaarschool Malibu gebruikt dan ook deze uitgave om het geven van de theoretische opleiding.

U kan dit cursusboek bestellen in onze webshop.

nu bestellen ? klik [ hier ]