Staatsexamens

THEORETISCH EXAMEN ( FOD examen Beperkt of Algemeen Stuurbrevet )
algemene info
om deel te nemen aan de pleziervaart met vaartuigen die langer zijn dan 15 meter en/of sneller kunnen varen dan 20 km/u dient u als Belgisch staatsburger in het bezit te zijn van een door de overheid uitgereikt vaarbewijs:
het Beperkt of Algemeen Stuurbrevet.
U kan dit brevet enkel verwerven door het slagen in het door de overheid ( FOD ) hiervoor verplicht theoretisch examen.
U kan hiervoor een opleiding volgen bij vaarschool Malibu.
zie opleiding [ theorie Stuurbrevet ]
Om deel te nemen aan dit examen moet u zich eerst inschrijven.
Ook dit kan via vaarschool MALIBU ...
prijs: 75,-
Inschrijven voor een examen Beperkt of Algemeen Stuurbrevet ? klik [ hier ]

Let op:
Nieuwe procedure voor het examen stuurbrevet geldig vanaf 01 januari 2015
De examens worden vanaf heden elektronisch afgelegd doorheen het ganse jaar rechtstreeks bij de overheid FOD Mobiliteit.
De examenplaatsen die momenteel vaststaan zijn Antwerpen, Oostende en Brussel.
Verder werd ook de procedure qua inschrijving aangepast, hetzij oproeping, uitslag, herexamen, enz.
De inschrijving voor deelname aan het examen en dossier opvolging blijft zoals voorheen.
Dus in deze de door u gekozen organisatie vaarschool Malibu.
De examendatum en examenplaats zal u door ons per e-mail medegedeeeld worden.
Minimum te behalen examenresultaat: 60% voor zowel het Beperkt - als voor het Algemeen Stuurbrevet.
Na het examen elektronisch te hebben afgelegd ontvangt de kandidaat onmiddellijk zijn uitslag.
Indien geslaagd bezorgt u ons de brief met examenuitslag en bewijs van praktijkervaring ( dienstboekje ) en wij sturen uw dossier naar de FOD Mobiliteit die instaan voor het toesturen van het vaarbewijs naar uw adres.
Indien niet geslaagd, en u wil het zo begeerde brevet toch behalen dan moet u zich opnieuw inschrijven via de eerder ontvangen info om een nieuw examenafspraak vast te leggen. ( geen extra kostprijs )

MARIFOON BREVET ( VHF-certificaat )
algemene info
een ander brevet is het beperkt certificaat van radiotelefonist ( Marifoon )
Een marifoon is niet verplicht voor vaartuigen korter dan 7 meter, vaartuigen die groter zijn dienen wel uitgerust zijn met dit toestel.
De examens om een VHF-certificaat te behalen worden op computer afgenomen in de lokalen van het BIPT.
De examenzaal is alleen toegankelijk op vertoon van de uitnodiging die door het BIPT is opgestuurd.
In geval van annulering meer dan een week voor het examen of wanneer een medisch attest kan worden voorgelegd, kunnen de inschrijvingskosten voor een andere datum worden gebruikt.
Het VHF-examen bestaat uit 20 meerkeuzevragen.
Om te slagen moet men 60% van de punten behalen.
Ook hiervoor kan u een opleiding volgen bij vaarschool Malibu.
zie opleiding [ theorie Marifoon ]
prijs: 25,-

Inschrijven voor een examen Beperkt Certificaat VHF ?
Het BIPT organiseert maandelijks examens voor het Beperkt Certificaat VHF.
Om zich in te schrijven voor het examen moet u bellen naar het nummer 32 (0) 2 226 89 59 tussen 9.00 u en 12.00 u, minstens drie weken voor de gewenste examendatum.
Inschrijven via het BIPT klik [ hier ]